vorige volgende

Wonen Noord West Friesland.

Ter ondersteuning van het nieuwe bedrijfsplan van woningstichting Wonen Noord West Friesland werd door ons bedrijf een presentatie
gemaakt. De naam van dit bedrijfsplan luid "Nije Tiden". Diverse speerpunten werden door verschillende partijen, waarmee de stichting
een samenwerkingsverband heeft, uitleg gegeven over de nieuwe plannen.

Wonen Noord West Friesland site

Op 26 oktober 2005 werd het nieuwe plan gepresenteerd in de sporthal "De Harnehal" in Tzummarum.