vorige volgende

De werkwijze van vrijwel alle mediatrainers is het rollenspel. De trainer interviewt de klant over een bedachte of echte case.
Het interview wordt in zijn geheel opgenomen, naderhand bekeken en geëvalueerd.

Deze gewenningstraining is al heel leerzaam. De klant ervaart wat hem te wachten staat bij het “echte” interview.
Soms kan het geen kwaad om de geïnterviewde tijdens dit rollenspel het flink lastig te maken.
Vaak is een meer methodische aanpak beter, waarbij wordt gezocht naar de sterke en zwakke kanten van het verhaal en van de spreker.